BDE Foreningen

11-05-2023

Kontaktoplysninger

Birk Centerpark 15, 7400 Herning - CVR 35599886

Indsamlingsperiode

Fra den 12. maj 2022 til den 11. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 7045 konto 225604).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for den frivillige studenterforening 'BDE-foreningen', således vi har kapital til at forbedre studiemiljøet på Aarhus Universitet i Herning.

Indsamlingsområde

Området Birk i Herning Oest (ml. Herning og Hammerum).

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 11. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04866