Baltic Initiative

04-05-2023

Kontaktoplysninger

Borg Moller & Partners ApS

Tysklandsvej 7, 7100 Vejle - CVR 25435141

Indsamlingsperiode

Fra den 5. maj 2022 til den 4. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 4183 konto 2760422455).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at fremskaffe vand til mennesker i nød i Central Østeuropa, Ukraine samt omkringliggende lande.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 4. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04913