AXIS

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Carit Etlars Vej 6, 1814 Frederiksberg C, CVR nr, 18889595

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.axisngo.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5379 kontonr.: 0242128).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte udviklingsorganisationen CE-PROMUP i Villa El Salvador i Lima, Peru, samt at give unge danskere mu-lighed for at gennemføre praktikophold i en peruansk udviklingsorganisation og derigennem styrke forståelsen af udviklingsarbejde og den folkelige støtte til bistand. 

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05906