Ateistisk Selskab

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 169, 1. mf, 2500 Valby, CVR 33099339

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.ateist.dk) og sociale medier (Facebook).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 78472) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13063117).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til daglig drift, kampagner og til Folkemødet.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05631