Assumptions Fonden

09-06-2023

Kontaktoplysninger

Bernstorffsvej 54,  2900 Hellerup

Indsamlingsperiode

Fra den 5. maj 2023 til den 4. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (http://assumptionsfonden.dk).  De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 5334 kontonr.: 0242828).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for fondens formål, jf. fondens vedtægter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  23-700-06356