ASKOVFONDEN

28-02-2023

Kontaktoplysninger

Struenseegade 9, 4., 2200 København N - CVR 55627312.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2022 til den 28. februar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.askovfonden.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 156868) og kontooverførsel (Reg. 8401 konto 0004260438).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at yde støtte til udsatte mennesker i AskovFondens aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05419.