Arbejdere I Bevægelse

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Trekanten C 9, 2630 Taastrup - CVR 41154403.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. august 2022 til den 31. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (arbejdereibevaegelse.dk), sociale medier (Facebook), salg/auktion, merchandise, postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobilebetalingsløsninger (nr.903567) og kontooverførsel (Reg. 5338 konto 472518).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens vedtægter §2: Foreningen vil gennem kulturelle arrangementer af oplysende, underholdende og debatskabende karakter fremme arbejderkulturen. Foreningen ser det som sin opgave- at formidle arbejderkultur og initiativer og aktiviteter, som fremmer arbejderkultur og sociale aktiviteter.- at hjælpe nonprofitorganisationer med disse aktiviteter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05222