Antidote Danmark

05-10-2023

Kontaktoplysninger

Onkel Dannys Plads 1, 1., 1711 København V, CVR 36104155

Indsamlingsperiode

6. oktober 2022 til 5. oktober 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.antidote.dk), sociale medier (Facebook) og SMS/mail.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 969899) og kontooverførsel (reg.nr.: 8075 kontonr.: 0001700248).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at støtte foreningens generelle formål, som er at uddanne stofbrugere i førstehjælp og egenomsorg, at uddanne personlige og professionelle netværk omkring stofbrugere i førstehjælp, og at orientere samfundet om førstehjælp og sikkerhed i forhold til stofbrug.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05491