Animal Help dk

24-10-2023

Kontaktoplysninger

Strands Bygade 19, 8420 Knebel, CVR 43493256

Indsamlingsperiode

Fra den 25. oktober 2022 til den 24. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via sociale medier, salg/auktion, merchandise og SMS/mail.

 De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9354 kontonr.: 586 299).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for diesel/benzin, foder, medicin, dyrlæger og evt. løn.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05485