Angstforeningen

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Peter Bangs Vej 7A, 2000 Frederiksberg - CVR 26401739.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.angstforeningen.dk, www.cafeodaodense.dk og www.drugsdisclosed.com), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og merchandise.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 696000) og kontooverførsel (reg.nr.: 1551 kontonr.: 0060049424)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at varetage interesser for mennesker med angst og deres pårørende, herunder oplysning, forebyggelse, rammevilkår, rådgivning m.v., jf. foreningens formålsparagraf.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.  22-700-05488.