Anfac Charity DK

02-01-2023

Kontaktoplysninger

Valhøjs Alle 53, 2. th., 2610 Rødovre - CVR 42262072.

Indsamlingsperiode

Fra den 3. januar 2022 til den 2. januar 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og via sociale medier (Facebook og WhatsApp)
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr.51543919) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 13239053).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Anfac Charity i Etiopien, herunder til igangværende velgørenhedsprojekter/humanitære arbejde.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til fordel Anfac Charity i Etiopien, herunder fremtidige projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende,

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 2. juli 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04374.