Ammenet

14-09-2023

Kontaktoplysninger

Stubbekøbingvej 50, 4800 Nykøbing F - CVR 38401971.

Indsamlingsperiode

Fra den 15. september 2022 til den 14. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (ammenet.dk) og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 625545).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for økonomisk drift af foreningen, for at understøtte foreningens formål: Bl.a. Drift af hjemmeside, afholdelse af landsmøde med generalforsamling, uddannelse af frivillige og eventuel finansiering af uddannelses- og forskningsprojekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05277