Amma-Danmark (Sri Mata Amritanandamayi Devi)

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Bøgevej 27, 4862 Guldborg - CVR 30244680

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 88258) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 1738915).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til sikring af gennemførelse af Sri Mata Amritanandamayi Devis (AMMA) næste besøg i Danmark.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet overføres til foreningen Embracing The World.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes til Ammas næste besøg i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05903