Amma-Danmark (M.A. Maths velgørende aktiviteter)

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Bøgevej 27, 4862 Guldborg - CVR 30244680

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 74114) og kontooverførsel (reg.nr.: 8401 kontonr.: 1129065).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at fremme og støtte følgende af M.A. Maths velgørende og almennyttige aktiviteter på verdensplan:

  • Bygning og drift af hospitaler, børnehjem, hospices og plejehjem.
  • Hjælp til beboelse og bistand til hjemløse og ofre for naturkatastrofer.
  • Uddeling af pensioner til fattige enker og uddeling af gratis mad til fattige.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05904