Ali Zaib Foundation

19-08-2023

Kontaktoplysninger

Hedegrænsen 8, 2605 Brøndby - CVR 39571897.

Indsamlingsperiode

Fra den 20. august 2022 til den 19. august 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser samt via sociale medier (Facebook), postomdeling/flyers og SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 144176) og kontooverførsel (Reg.1551 konto 4019308642).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for blodbank i Pakistan, som har til formål hjælpe børn, der brug for som følge af sygdom thalassaemir, hemophil.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 19. februar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05197