Al-Ayn Almennyttig Fond

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Tagensvej 102, st. 2, 2200 København N, CVR 39753553

Indsamlingsperiode

1. januar 2023 til den 31. december 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.alayn.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 566227) og kontooverførsel (reg.nr.: 5327 kontonr.: 0245668).

Indsamlingsbøssen opstilles ved CVR 39753553.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fondens arbejde mod fattigdom, økonomisk nød og sygdom hos forældreløse børn i Afghanistan, Ghana, Irak og Yemen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05676