Al-Ayn Almennyttig Fond

29-07-2023

Kontaktoplysninger

Tagensvej 102, st. 2., 2200 København N - CVR 39753553.

Indsamlingsperiode

Fra den 30. juli 2022 til den 29. juli 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (alayn.dk) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 566227) og kontooverførsel (Reg. 5327 konto 0245668).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for fondens arbejde mod fattigdom, økonomisk nød og sygdom hos forældreløse børn i Afghanistan og Ghana.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 29. januar 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05130