Akusis ApS

12-06-2023

Kontaktoplysninger

Møllevangs Allé 157E, 1. 4., 8200 Aarhus N - CVR 42416193.

Indsamlingsperiode

Fra den 13. juni 2022 til den 12. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.6192 konto 0017793136).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for teknologiudvikling.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 12. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05056