Aktive Borgere

2023

Kontaktoplysninger

Holmbladsgade 97, 2 tv., 2300 København S - CVR-nr. 42063592

Indsamlingsperiode

Fra den 20. oktober 2022 til den 19. oktober 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (aktiveborgere.nu), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), og merchandise.

De indsamlede midler modtages via MobilePay (nr. 177330) og kontooverførsel (reg.nr.: 6686 kontonr.: 0017263188).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens virke:

At arbejde aktivt imod retlig eller de facto tvang som led i håndteringen af Covid-19 og anden lignende sygdom, og give en stemme til individer og fagfolk der er bekymret over håndteringen,

At virke til oplysning, diskussion og information af forhold, der må betragtes som uproportionale retlige eller de facto tvangsmidler, herunder vaccinetvang,

At arbejde aktivt imod misbrug af personlig certificering af vaccination (“vaccinepas”), og at hjælpe, assistere og indtræde som mandatar for Foreningens medlemmer i tvister, indenretlige som udenretlige, der angår Foreningens formål, herunder stille økonomiske ressourcer til rådighed for medlemmet, i det omfang Foreningens bestyrelse godkender dette.

I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til en organisation, der arbejder for foreningens overordnede formål eller fond der støtter børn med livsvarige skader som følge af fejlmedicinering eller vaccine.

Indsamlingsområde

Landsdækkende 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05436