Agri Business Development

02-06-2023

Kontaktoplysninger

Provsteløkken 29
5200 Odense V

Indsamlingsperiode

Fra den 1. juni 2023 til den 31. maj 2024.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul
(www.danishagrodevelopment.webnode.dk), sociale medier (Facebook) og
SMS/mail.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 184300)
og kontooverførsel (reg.nr.: 5960 kontonr.: 8101065).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til afholdelse af udgifter til uddannelse
og efteruddannelse af landmænd i udviklingslande.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06382