AGF A/S

06-03-2023

Kontaktoplysninger

Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C - CVR 83839910

Indsamlingsperiode

Fra den 7. marts 2022 til den 6. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.shop.agf.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 4387 Konto 12808577)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Den Hviie Skov, som er et nyt projekt, hvor AGF sammen med Plant et Træ har fokus på træer, børn og læring.
Plan et Træ arbejder ud fra devisen om, at hvis vi kan give børnene
viden om og kærlighed til naturen, så passer de automatisk på den. Og at passe bedre på naturen, det har vi som samfund brug for. Derfor gives alle fans af AGF nu mulighed for at være med til at plante træer i Den Hviie Skov i et område ved Ajstrup, som Plant et Træ har udpeget sammen med Aarhus Kommune. Ved hvert billetkøb til AGF’s hjemmekampe bliver det muligt at give 20 kr. til projektet, som går til at plante træer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 6. september 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04631