Agape Indien Danmark

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Th. Bangsvej 19, 5620 Glamsbjerg - CVR 35561862

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.agapeindien.dk) og online indsamlingsplatform (www.collectpay.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for at styrke den Indiske missions- og hjælpeorganisation Gospel for Tribals Social Service Society (GTSSS) frivilligt og økonomisk, bl.a. ved:
A: Deres sociale arbejde så som etablering og drift af børnehjem og skoler for forældreløse børn og børn af spedalske forældre, samt støtte og hjælp til medarbejdere.
B: Bygning af kirker, brønde, hospitaler, plejehjem og teknisk skole m.m.
Foreningen ønsker desuden at udbrede kendskab her i landet til den sociale nød i Indien.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022, 2023, 2024

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-72-00659
Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1