AFRO-ASIA EDUCARE

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Kallemosen 9, 6200 Aabenraa - CVR 33230893

Indsamlingsperiode

Fra den 1. marts 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.afro-asia-educare.dk og www.bikingdane.dk/), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook) og radio/TV.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 9070 kontonr.: 2075523907).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at støtte skoler og fattige skolebørn i Afrika og Asien, i overensstemmelse med foreningen Afro-Asia Educare’s vedtægtsbestemte formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05939