ADDA - AGRICULTURAL DEVELOPMENT DENMARK ASIA

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Carit Etlars Vej 6, 1814 Frederiksberg C, cvr 19527433

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.adda.dk) og postomdeling/flyers.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 70636) og kontooverførsel (reg.nr.: 9324 kontonr.: 3245623703).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til støtte for risbanker, brønde, broer, vandkanaler og små veje i Cambodia, Vietnam og Tanzania.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06416