Action Kids - Børn i bevægelse

30-06-2023

Kontaktoplysninger

Nørholm Villavej 26, 9240 Nibe - CVR 35619208.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2022 til den 30. juni 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (actionkids.dk), og sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 26432537) og kontooverførsel (Reg.9070 konto 2073841405).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for tiltrængt afbræk i hverdagen til ukrainske flygtningebørn i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. december 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05198