Abwenzi Frivillig Forening (AFF)

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Damhusvej 46270 Tønder - CVR: 40476903

Indsamlingsperiode

Fra den 1. oktober 2022 til den 30. september 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events, via hjemmeside/donationsmodul (abwen-zifrivilligforening.com), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram), samt salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og konto-overførsel (Reg.nr.: 9570 kontonr.: 12885938)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for hjælp til folk i Zambia der ikke har råd til mad, tøj, plantefrø, skole og medicin. Midlerne skal derudover bruges til opsparing for foreningsmedlemmer til akut/nødsituationer.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05420