ÅRHUS VALGMENIGHED

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Mjølnersvej 6, 8230 Åbyhøj - CVR 14111638

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.aarhusvalgmenighed.dk) og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 52998, 68133, 602900, 369988) og kontooverførsel (reg.nr.: 7264 kontonr.: 0001407738).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for drift af Aarhus Valgmenighed.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05821