Aarhus Trail Builders

30-04-2023

Kontaktoplysninger

Nordvangsvej 5, 8250 Egå - CVR 37315761.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2022 til den 30. april 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (aarhustrailbuilders.dk), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), merchandise, postomdeling/flyers og skiltning langs mountainbikesporet.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 89839) og kontooverførsel (Reg.5375 konto 240937).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for jf. Aarhus Trail Builders vedtægters § 3, stk.1 har foreningen til formål at fremme udvikling, etablering og vedligehold af oplevelsesrige og underholdende mountainbike-stier og spor i høj kvalitet, tilpasset det danske klima og den danske geologi, for brugere på alle niveauer, i Marselisborg Skovene og Fløjstrupskovene. De indsamlede midler vil således blive anvendt i overensstemmelse med foreningens formål. Udvikling, etablering og vedligehold foregår i samarbejde med Aarhus Kommune og Moesgaard Museum.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet anvendes til generelt fremgår det af foreningens vedtægter § 14, stk.2, at Stk. 2: Foreningens eventuelle nettoformue skal ved opløsning tilfalde en anden almenvelgørende forening eller organisation, som hører hjemme i Danmark, og hvis formål ligger i forlængelse af foreningens formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. oktober 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04935