Aarhus Søfarts Museum

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Kirkegade 8, 7673 Harboøre, CVR 43429329

Indsamlingsperiode

1. oktober 2022 til 30. september 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser, via mobile betalingsløsninger, sociale medier og ved salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 944770) og kontooverførsel (Reg. 6180 konto 0019846520).

Indsamlingsbøsser placeres ved Aarhus Søfarts Museum, Pier 3, Aarhus havn, 8000 Aarhus C, CVR 43429329.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Aarhus Søfarts Museum. Formålet med indsamlingen er at redde en kulturhistorisk søfartssamling for fugt og skimmelsvamp. Aarhus Søfarts Museum er placeret i 15 containere, hvoraf nogle er ramt af skimmelsvamp. For at denne kulturhistoriske samling ikke skal gå tabt, er der brug for økonomiske midler til at rense og opbevare objekterne.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05390