ÅRHUS KRÆMMERMARKED - LIONS CLUBBER I ÅRHUS

21-05-2023

Kontaktoplysninger

Chr Christensensvej 28, 8300 Odder - CVR 20580747

Indsamlingsperiode

Fra den 18. maj 2023 til den 21. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.tangkrogen.dk).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 22625, 33724, 77847, 95785, 15436, 79255, 94275) og kontooverførsel (reg.nr.: 9004 kontonr.: 6065867190).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til fordel for humanitært hjælpearbejde i Aarhus og omegn, samt til de deltagende klubbers humanitære arbejde.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06297