Aarhus Kommune - Idrætsbørnehuset Hoppeland

07-07-2023

Kontaktoplysninger

Rådhuspladsen 2, 8000 Aarhus C - CVR 55133018

Indsamlingsperiode

Fra den 22. maj 2023 til den 22. september 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via online indsamlingsplatform (aarhus.crowdfundingdanmark.dk).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (reg.nr.: 2211 kontonr.: 5366564707).

Indsamlingens formål

De indsamlede midler skal anvendes til at etablere en legeplads for at sikre, at børnenes motoriske og kognitive udvikling understøttes. Økonomisk støtte og eventuelle donationer til projektet går til indkøb og opsætning af redskaber og materiel.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, eller i tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne tilbagebetales til støtterne.
I tilfælde af, at der er et overskydende beløb efter, at formålet er opfyldt, skal de overskydende midler anvendes således: de første 6.000,- kr. indsamlet går til indkøb og opsætning af et nyt overdækket hængekøjemiljø. For de næste indkomne 6.000,- kr. indkøbes en karrusel. For yderligere 5.000,- kr. indkøbes et krea-bord. Hvis der indsamles flere penge, skal midlerne anvendes til etablering af et legehus og nogle udendørs musikinstrumenter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-06298