AALBORG SØMANDSHJEM

09-03-2023

Kontaktoplysninger

Østerbro 27, 9000 Aalborg - CVR 35802916.

Indsamlingsperiode

Fra den 10. marts 2022 til den 9. marts 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via sociale medier.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 811530) og kontooverførsel (reg. 7450, konto 1506310).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Vores primære formålsaktivitet er til dagligt at besøge søfolk på skibe i Aalborg. Herudover skal vi have hentet en masse ukrainske flygtninge fra Moldova til Danmark. I Danmark arbejder vi for lokal engagement fra kirker, menigheder og foreninger som kan hjælpe med modtagelsen, samt kontakten med flygtningene, mens de er i Danmark.
I tilfælde af, at der ikke samles nok midler til at opfylde formålet, skal midlerne anvendes til projekter indenfor hjælp til Ukrainske flygtninge. Bestyrelsen for Aalborg Sømandshjem tager beslutning om hvilke projekter, der til gode ses.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 9. september 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04718.