AALBORG MENIGHEDSCENTER

31-12-2023

Kontaktoplysninger

Gasværksvej 5, 9000 Aalborg - CVR 17804189

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2021 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier og SMS.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens vedtægtsbestemte formål som beskrevet i §2 og §3 i vedtægterne.
§2) Menighedens formål er at virke for oprettelse af Guds rige og for dets udbredelse såvel i Danmark som i andre lande. Menighedens lære, ledelse og virksomhed er nærmere udformet i "Aalborg Menigheds Centers lære- og ledelsesmæssige retningslinjer". Disse retningslinjer gælder for menighedens medlemmer og ledelse. Dette formål r aliseres gennem menighedens virksomhed, som beskrevet i §3.
§3) Aalborg Menigheds Centers virksomhed består i - Opretholdelse og drift af menighed(er) - Afholdelse af konferencer og lignende møder - Udsendelse af missionærer - Involvering i og støtte til missions- og hjælpearbejde.
Dersom det findes fornødent, kan også anden virksomhed, der fremmer Aalborg Menigheds Centers formål, tages op. F.eks. skolevirksomhed, medievirksomhed m.v.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2022, 2023, 2024

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-72-00626

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1