AAGE V. JENSEN NATURFOND

30-11-2023

Kontaktoplysninger

Kampmannsgade 1, 6. 1604 København V – CVR 30205596

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2020 til den 30. november 2023.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul og sociale medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for i overensstemmelse med fondens formål.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00601