Åbenkirke København

30-09-2023

Kontaktoplysninger

Humlehaven 64, 2500 Valby, CVR 43190199

Indsamlingsperiode

1. oktober 2022 til den 30. september 2023

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.aabenkirke.dk/kbh) og sociale medier (Facebook).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til kirkeligt arbejde og missionsarbejde i indland og udland.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05243