28B ApS

25-05-2023

Kontaktoplysninger

Sankt Peders Stræde 28C, 1., 1453 København K - CVR 40848479

Indsamlingsperiode

Fra den 26. maj 2022 til den 25. maj 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.28b.dk).

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 909125) og kontooverførsel (Reg. 3543 konto 13423849).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for udvikling og produktion af bogprojekt med arbejdstitlen ”Bøssernes Skabelseshistorie”.
I tilfælde af, at formålet ikke kan opfyldes, skal midlerne i stedet doneres til AIDS-fonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. november 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04994.