100 % for Børnene

31-07-2023

Kontaktoplysninger

Købmagergade 43, 1. 1150 København K - CVR 31841178

Indsamlingsperiode

Fra den 1. august 2020 til den 31. juli 2023

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.100pct.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook og Instagram) og salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for at understøtte organisationens projekter for udsatte og marginaliserede børn og unge i Kenya og Ghana. Projekterne støtter gadebørn, hjemløse børn, forældreløse børn, børn med handicap og unge der bor i marginaliserede samfund. Formålet i organisationens projekter er at sikre udsatte og marginaliserede børn og unges kompetencer og handlemuligheder, der sætter dem i bedre stand til at agere aktivt i deres lokalsamfund samt håndhæve deres rettigheder. Alle organisationens projekter udføres i samarbejde med lokale partnerorganisationer i Kenya og Ghana.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. juli 2021, 2022, 2023, 2024.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr.20-72-00505
Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1