Tandsundhed Uden Grænser

31-10-2023

Kontaktoplysninger

Amaliegade 17, 1256 København K - CVR-nr.: 27552765

Indsamlingsperiode

Fra den 1. november 2022 til den 31. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul (www.tug-dk.org), online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 55656) og kontooverførsel (reg.nr.: 9385 kontonr.: 1110122450).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at støtte foreningens generelle arbejde for at skabe bedre tandsundhed blandt verdens fattige. Midlerne vil blive anvendt på foreningens projekter, støtte til udsendelse af frivillige på dentalmissioner og projekter.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05581