Pote Walk Danmark,

20-11-2023

Kontaktoplysninger

Fønixvej 4, 5500 Middelfart - CVR-nr.: 41497319

Indsamlingsperiode

Fra den 21. november 2022 til den 20. november 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via online indsamlingsplatform, sociale medier (Facebook), salg/auktion og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 767434) og kontooverførsel (reg.nr.: 9570 kontonr.: 13077363).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foder, donationer, hjælp til de socialt udsattes hunde og katte.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05589