Fordi det Nytter

07-10-2023

Kontaktoplysninger

Æbleøgade 28, 3. th., 2100 Kbh Ø - CVR-nr.: 33276125

Indsamlingsperiode

Fra den 8. oktober 2022 til den 7. oktober 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, og merchandise.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 34732) og kontooverførsel (Reg.nr.: 5369 kontonr.: 0000241018).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningens arbejde med at støtte og forbedre livsvilkårene for kvinder i det vestlige Kenya og deres mulighed for samfundsdeltagelse. Foreningen køber genbrugelige bind af en lokal kvindegruppe, der syr bindende. Efterfølgende uddeles bindende til 200 skolepiger på de to lokale skoler; Onego Primary og Bala Primary School.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05401