Brandfolkenes Cancerforening og Indsamling

31-12-2023

Kontaktoplysninger

M Bechs Alle 160, 2650 Hvidovre, CVR nr. 35566422
 

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2023 til den 31. december 2023.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.brandcan-cer.dk) og sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (nr. 454554).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til at bidrage til drift af foreningen, eventuelle nyanskaffelser, foreningens aktiviteter, informationsmateriale og aktiviteter som interne og eksterne konferencer med mere. 

Indsamlingsområde

Landsdækkende. 

Indsamlingens regnskab

Når Indsamlingsnævnet har modtaget et regnskab for indsamlingen, vil det hurtigst muligt blive offentliggjort.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 23-700-05886