Zero Foodprint Nordic

30-04-2022

Kontaktoplysninger

Edvard Thomsens Vej 69, 2. 5., 2300 København S - CVR 42129542

Indsamlingsperiode

Fra den 1. maj 2021 til den 30. april 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår vedevents samt via hjemmeside/donationsmodul (www.zerofoodprintnordic.org), og online indsamlingsplatform.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg. 9570 Konto 13208263)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for klimavenlige jordbrugsprojekter og omlægninger i landbruget.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. oktober 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03494