Zebra A/S

04-06-2022

Kontaktoplysninger

Strandgade 71, 1401 København K - CVR 15690488

Indsamlingsperiode

Fra den 27. maj 2022 til den 4. juni 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via salg i alle Tiger butikker landet over.

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Børnecancerfonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 4. december 2022.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04972