Zebra A/S

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Strandgade 71, 1401 København K - CVR 15690488.

Indsamlingsperiode

Fra den 27. maj 2022 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via salg/auktion.
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.nr.: 2149 kontonr.: 6299911487).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for Børnecancerfonden. Hele det indsamlede beløb doneres til Børnecancerfonden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort hurtigst muligt efter modtagelse af regnskabet.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-04884.