Zaylaci Academy

25-12-2022

Kontaktoplysninger

Lærkeparken 140, 1. th., 5240 Odense NØ - CVR 35180877

Indsamlingsperiode

Fra den 26. december 2021 til den 25. december 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.zaylaciAcademy.com).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.1551 Konto 11305725)

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for foreningsaktiviteter, herunder i forbindelse med kurser, heraf materialer og vedligeholdelse af hjemmesiden.

Indsamlingsområde

Landsdækkende

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 25. juni 2023

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-04239