Wycliffe:Sprog-Kultur-Bibel

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår via hjemmeside/donationsmodul (www.wycliffe.dk), sociale medier (Facebook), merchandise og postomdeling

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for, at et hvert menneske får adgang til Biblen på sit eget modersmål. Wycliffe:Sprog-Kultur-Bibel støtter bibeloversættelse, sprogforskning, udvikling af skriftsprog og læseundervisning til minoritetsgrupper. Derud over at uddanne modersmålstalende fagpersoner, så der opnås kompetencer inden for undervisning, oversættelse og formidling. Midlerne bliver også brugt til at brede kendskab til bibel-oversættelsesarbejdet ud til interesserede i Danmark.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

Foreningen er godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00298