WWF Verdensnaturfonden

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Svanevej 12, 3. 2400 København NV

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul, online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS og TV.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel

Indsamlingsbøsse er placeret i Kastrup Lufthavn,
Lufthavnsboulevarden 6, 2770 Kastrup

Indsamlingens formål

Indsamlede midler anvendes til fordel for WWF Verdensnaturfonden. Fonden arbejder for en bæredygtig fremtid, hvor mennesket lever i harmoni med naturen.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni 2021, 2022, 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

Godkendt af skattemyndighederne og derfor omfattet af indsamlingslovens § 4, stk. 1.

J.nr. 20-72-00398