World Life Center

12-05-2022

Kontaktoplysninger

Gedser Landevej 50, 4874 Gedser - CVR 35776206.

Indsamlingsperiode

Fra den 13. maj 2021 til den 12. maj 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser, via hjemmeside/donationsmodul, sociale medier (Facebook).
De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger (Nr. 66645) og kontooverførsel (Reg. 9570 konto 11563996).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for flygtninge i Usivak-lejren i Bosnien.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 12. november 2022

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 21-700-03557.