World Animal Protection Danmark

31-12-2022

Kontaktoplysninger

Amagertorv 29, 1160 København K

https://www.worldanimalprotection.dk/

Indsamlingsperiode

Fra den 1. januar 2020 til den 31. december 2022.

Indsamlingsmåde

Organisationens indsamlinger foregår ved opstilling af indsamlingsbøsser og events samt via hjemmeside/donationsmodul (https://www.worldanimalprotection.dk/), online indsamlingsplatform, sociale medier, salg/auktion, merchandise, postomdeling, SMS, TV og annoncering i trykte medier.

De indsamlede midler modtages via mobile betalingsløsninger og kontooverførsel.

Indsamlingens formål

De indsamlede midler anvendes til fordel for foreningens formål i overensstemmelse med foreningens vedtægter. ”Foreningen har til formål at beskytte dyr, blandt andet ved oplysningskampanger og gennemførelse af dyreværnsprojekter over hele verden i samarbejde med internationale afdelinger i World Animal Protection (i London) World Animal Protection partnere i den øvrige verden.”

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 30. juni hvert kalenderår.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 20-72-00374