Wonders Around the World

30-11-2022

Kontaktoplysninger

Pilegårdsvej 4, 4320 Lejre - CVR 40080120.

Indsamlingsperiode

Fra den 1. december 2021 til den 30. november 2022.

Indsamlingsmåde

Indsamlingen foregår via hjemmeside/donationsmodul (wondersaroundtheworld.org).
De indsamlede midler modtages via kontooverførsel (Reg.8401 konto 0001073818).

Indsamlingens formål

Midlerne skal anvendes til fordel for at opsøge belastede områder i verdenen og anlægge betonstøbte skateboard anlæg.

Indsamlingsområde

Landsdækkende.

Indsamlingens regnskab

Regnskab forventes offentliggjort senest 14 dage efter den 31. maj 2023.

Eventuelle yderligere oplysninger

J.nr. 22-700-05205.